E-mail: hurtownia@hurtownia-spozywcza.pl
(tylko dla klientów, przesyłanie niezamówionej informacji handlowej jest zabronione zgodnie z art. 10 pkt 1 u.ś.u.d.e.)

Przesyłanie przez przedsiębiorcę niezamówionej informacji handlowej wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 10 pkt 1 u.ś.u.d.e., stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz wykroczenie zagrożone karą grzywny (art. 24 u.ś.u.d.e.) w wysokości od 20 do 5000 złotych (art. 24 § 1 k.w.).